Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Odžaku

Izvješće o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2018.god

26.02.2019.

Prema navedenom Izvješću, u Kantonalnom sudu u Odžaku u radu je bilo ukupno 267 predmeta koji su obuhvaćeni Odlukom o predvidivim rokovima za 2018. godinu, od kojih je riješeno 262 predmeta i njih 261 su riješeni u predvidivom i optimalnom roku ili 99,62 %, dok je 1 predmet riješen izvan predvidivog i optimalnog roka ili 0,38%.

  Nadalje, na kraju 2018. godine ostalo je 5 neriješenih predmeta, koji su obuhvaćeni Odlukom i svih 5 predmeta je ostalo neriješeno sa  prekoračenjem predvidivog i optimalnog roka.

Što se tiče neriješenih predmeta ( 5), svi se odnose na kaznenu oblast.

Tri prvostupanjska kaznena predmeta  K ostala su neriješena sa prekoračenjem predvidivog i optimalnog roka, jer je u 1 K predmetu za okrivljenim raspisana tjeralica pošto je nedostupan sudu. U drugom K predmetu (organizirani kriminal), potrebno je saslušati veći broj svjedoka koji se nalaze u inozemstvu, pa je sasvim jasno da se navedeni predmet zbog složenosti nije mogao riješiti odnosno neriješen je sa prekoračenjem predvidivog roka. U jednom K predmetu (ratni zločin) postupak je prekinut zbog duševnog oboljenja optuženoga pa je isti neriješen sa prekoračenjem predvidivog roka. Također, u 1 Kps predmetu za osumnjičenima je raspisana tjeralica jer su nedostupni sudu, a u jednom Kps predmetu je prekinut kazneni postupak na godinu i pol zbog duševnog oboljenja osumnjičenoga.

Što se tiče 1(jednog) predmeta koji je riješen izvan optimalnog i  predvidivog roka, a radi se o kaznenom predmetu ratnog zločina , sasvim je jasno da se zbog složenosti predmeta isti nije mogao riješiti u predvidivom i optimalnom roku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh