• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Odžaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Dženeta Pašalić

  09.05.2023.

   

  213 PREGLEDA

  Spomenka Jenko

  Rođena sam 20.10.1956. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju sam završila u Kaknju. Nakon toga sam upisala Pravni fakultet u Sarajevu, n kojem sam diplomirala u junu 1980. godine. Po završenom fakultetu radila sam kao sekretar RO Komunalno Kakanj, od avgusta do aprila 1981. godine. Nakon toga sam radila u Zenici, u pravnoj službi RZ SIZ stanovanja u periodu od aprila 1981.godine do oktobra 1985. godine. Pravosudni ispit sam položila u Sarajevu u junu 1985. godine. U oktobru 1985. godine izabrana sam za sudiju Opštinskog suda u Kaknju, gdje sam radila do avgusta 1993. godine. Zbog ratnih dejstava u periodu od avgusta 1993.godine do maja 1994.godine nisam bila zaposlena jer sam izbjegla iz BiH. U maju 1994. godine izabrana sam za sudiju Osnognog suda u Modriči, gdje sam radila do juna 2003.godine, kada sam izabrana za sudiju Kantonalnog suda u Odžaku.
  891 PREGLEDA

  Jozo Anđić

  Rođen sam 04.01.1958.godine u mjestu Bijela, općina Brčko gdje sam završio Osnovnu školu. Srednju školu (Vojnu gimnaziju) završio sam u Beogradu 1973.godine, nakon čega sam upisao 1977.godine Pravni fakultet u Beogradu, koji sam i završio 1982.godine. Bivšu JNA sam služio u Puli 1983.godine i nakon toga se zaposlio u petom mjesecu 1984.godine u SO Brčko. Kao referent upravnog postupka tu sam radio sve do 01.06.1986.godine, a nakon toga u SO-e Bosanski Šamac sam radio kao Predsjednik komisije za komasaciju  sve do 31.05.1987.godine, vratio se u Brčko i poslove na mjestu Predsjednika komisije za komasaciju obavljao sve do početka rata tj. do 30.04.1992.godine. U ratu sam boravio na prostorima  Ravne-Brčko i obavljao poslove Referenta u kriznom štabu, a kasnije i kao pripadnik 108. HVO brigade, nakon čega sam u devetom mjesecu 1992.godine prešao  na prostore općine Orašje. Od 01.03.1993.godine sam obavljao poslove vojnog suca pri Viši vojni sud sa sjedištem u Bosanskom Brodu, a poslove obavljali u Orašju, i to sve do 1994.godine kada sam obavljao poslove suca na svim referatima pri Općinskom sudu Orašje sve do 1998.godine. Od 01.02.1998.godine do 01.09.2001.godine sam radio na poslovima Zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Brčkom, nakon čega sam do 01.02.2006.godine radio kao odvjetnik u Orašju i Brčkom. Dana 01.02.2006.godine sam imenovan za suca pri Kantonalnom sudu u Odžaku gdje radim na svim referatima i gdje sam uposlen i danas.

  Oženjen sam, otac dvoje djece (studenti), žena Nermina neuposlena, i živimo u zajedničkom kućanstvu u mjestu Ugljara (obiteljska kuća) općina Orašje, ja žena i kćerka.

   

  1353 PREGLEDA
  • 1 - 3 / 3
  • 1