• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Odžaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zakon o sudskim pristojbama

  U postupku pred sudom plaćaju se sudske takse po novom Zakonu o sudskim pristojbama ("Narodne novine Županije Posavske" broj 02/09) koje se primjenjuju od 16.04.2009. godine.

  1. Prijedlog za priznanje strane sudske odluke - pristojba se plaća u visini od 160,00 KM (60,00 KM na prijedlog, 100,00 KM na odluku).

  2. Upravni sporovi

  - pristojba na tužbu upravnom sporu 100,00 KM
  - pristojba na presudu suda - 100,00 KM
  - pristojba u iznosu od 20,00 KM plaća se na tužbu i presudu suda u slijedećim slučajevima:
  a) u sporovima iz zdravstvenog osiguranja
  b) u sporovima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja
  c) dječji dodatak
  d) starateljstvo
  e) usvajanje
  f) socijalna pomoć

  3. Pristojba na tužbu za ponavljanje postupka u upravnim sporovima "Uvl" - 100,00 KM

  4. Pristojba na zahtjev za izvanredno preispitivanje sudske odluke plaća se u dvostrukom iznosu u ovisnosti koliko je plačena pristojba za tužbu u određenom predmetu.

  • 1 - 1 / 1
  • 1