• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Odžaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opće informacije

  Za postupak imenovanja predsjednika suda, sudaca i stručnih suradnika nadležno je Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH koje postupak provodi na način propisan Zakonom o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću u BiH ( „Službeni glasnik BiH“ broj 25/04).

  Postupak izbora, te prava i dužnosti državnih službenika i namještenika propisani su:

  1. za državne službenike u Zakonu o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 7/10) kao i u podzakonskim propisima donesenim na temelju ovog zakona,

  2. za namještenike u Zakonu o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 7/10) kao i u podzakonskim propisima donesenim na temelju ovog zakona.

  600 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1