• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Odžaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudbena odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutarnjom organizacijom suda osigurava se raspodjela poslova na odgovarajuće unutarnje organizacijske jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava :

   

  • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  • puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  •  efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenim poslovima,
  • osobna odgovornost za obavljanje poslova,
  • praćenje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena suvremenih metoda rada i osiguranje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom,
  • ostvarivanje suradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika.

   

  Poslovi i radni zadaci iz djelokruga suda vrše se u okviru temeljnih ustrojstvenih jedinica, i to :


  A) SUDSKOG ODJELJENJA 

  B) ODJELJENJA SUDSKE UPRAVE.

   

  Sudsko odjeljenje čine :


  1. Kazneni odsjek
  2. Građanski odsjek

   

  Odjeljenje sudskee uprave čine :


  1. Odsjek sudske pisarne,
  2. Odsjek za opće i računovodstveno-materijalne poslove.

   

  Svaka temeljna ustrojstvena jedinica, kao i unutarnje ustrojstvene jedinice vrše poslove i radne zadatke iz oblasti za koju su uspostavljene.

   

   

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda u Odžaku, koji se nalazi u „Akti suda“.

  418 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1