• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Odžaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  09.06.2011.

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pismenoj formi Kantonalnom sudu u Odžaku, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.

  Zahtjev mora imati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije koja se zahtijeva kako bi se omogućilo da davatelj informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid određenu informaciju.

  Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtijeva, sa točnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG sa naznakom telefonskog broja ili e-mail adrese za kontakt.

  Zahtjev se predaje u prijemnu kancelariju suda, putem pošte na adresu suda ili putem web portala.

  Zahtjev koji se odnosi na osobnu informaciju, pored prethodno navedenih podataka i uvjeta, može podnijeti samo fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, odnosno njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

  Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba je dužna potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument sa fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba je dužna podnijeti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju osobne isprave podnositelja zahtjeva.

  Prikazana vijest je na:
  1793 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  09.06.2011.

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pismenoj formi Kantonalnom sudu u Odžaku, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.

  Zahtjev mora imati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije koja se zahtijeva kako bi se omogućilo da davatelj informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid određenu informaciju.

  Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtijeva, sa točnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG sa naznakom telefonskog broja ili e-mail adrese za kontakt.

  Zahtjev se predaje u prijemnu kancelariju suda, putem pošte na adresu suda ili putem web portala.

  Zahtjev koji se odnosi na osobnu informaciju, pored prethodno navedenih podataka i uvjeta, može podnijeti samo fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, odnosno njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

  Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba je dužna potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument sa fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba je dužna podnijeti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju osobne isprave podnositelja zahtjeva.