Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Odžaku

Predsjednik suda

Poštovani posjetitelji

Ovim putem Vam u svoje ime i u ime svih sudaca, službenika i namještenika ovog suda želim izraziti dobrodošlicu na službenu web stranicu Kantonalnog suda u Odžaku.

Ova web stranica prije svega predstavlja jedan od važnih komunikacijskih kanala koji omogućava pravovremeno informiranje šire javnosti o radu suda. Također, to je izuzetna prilika da svim strankama omogućimo brz i jednostavan pristup informacijama za koje smatramo da su od značaja za ostvarivanje njihovih prava kao i ispunjenja njihovih obveza. Dakle, cilj ove web stranice jest da bude središnje mjesto za pristup i razmjenu informacija između suda i građana, što u znatnoj mjeri utječe na ukupnu sliku javnosti o radu, kako ovog suda, tako i pravosuđa u cjelini.

Na našoj web stranici možete pronaći informacije o Kantonalnom sudu u Odžaku, njegovoj organizaciji, o nadležnosti, radu sa strankama, sudskim procedurama i drugim relevantnim podacima.

Svaki Vaš komentar, primjedba ili sugestija će biti cijenjena prilikom donošenja odluka o budućem radu suda.

U nadi da će Vam ova web stranica biti pouzdan i značajan izvor informacija, te da će na taj način doprinijeti jačanju povjerenja javnosti u rad pravosuđa srdačno Vas pozdravljam.

Predsjednica suda
Marija Čolić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh