Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Odžaku

Često postavljana pitanja

   1 - 3 / 3  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pismenoj formi Kantonalnom sudu u Odžaku, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

U sudskoj pisarnici koje se nalazi na drugom katu zgrade suda možete se obratiti namješteniku koji ima pristup CMS aplikaciji.

Kako mogu doći do suca u postupku?

Kako mogu doći do suca u postupku?

Do suca koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku, osim po posebnom odobrenju predsjednika suda.

   1 - 3 / 3