Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Odžaku

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Kantonalni sud u Odžaku

Naziv suda : Kantonalni sud u Odžaku

Predsjednik suda : Marija Čolić

Zamjenik predsjednika suda :

Podpredsjednici suda :

Adresa : Trg broj 3, 76290 Odžak

Telefon : 031 761 600 (centrala)

Telefon : 031 761 442 (predsjednik suda)

Telefaks : 031 761 441

Elektronska pošta : ksud-odzak@pravosudje.ba

Web stranica : https://ksud-odzak.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 08:00-16:00

Primanje stranaka : Svakim radnim danom u prijemnom uredu od 08:00 do 16:00 sati, a kod Predsjednika suda četvrtkom od 10,00 do 12,00 sati.

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : U Sudu se mogu dobiti uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka i druga uvjerenja iz nadležnosti ovoga suda i to svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati u pisarnici ovoga suda.

Obavijesti o stanju predmeta : Na usmeni i pismeni zahtjev ovlaštene stranke.

Osoba za odnose s javnošću : Marija Čolić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 031 761 600

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : marija.colic@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Marija Čolić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 031 761 600

Kontakt e-mail službenika za informisanje : marija.colic@pravosudje.ba